Szkoła Podstawowa im. Stanisława Moniuszki w Bąkowicach

MEN       WOM      Kuratorium       WODIiP       CKE       OKE Wrocław       Gmina Świerczów       WSzPWN       WSiP       Polska

 

  Strona główna

  Aktualności

  Informacje o szkole

  Historia szkoły

  Pracownicy

  Dokumenty szkolne

  Przyjaciele szkoły

  Dla rodziców

  Dla ucznia

  Plan zajęć

  Galeria

 

     Napisz do nas

                                       

                                                                 NASZE ZAJĘCIA

 

Cieszące się niezwykłym zainteresowaniem wśród uczniów Szkoły Podstawowej
w Bąkowicach zajęcia pozalekcyjne realizowane w ramach projektu „Wiedza, którą otrzymam w latach szkolnych zaowocuje w przyszłości” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji prowadzone są z wykorzystywaniem metod aktywizujących uczniów.

Różnego rodzaju zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze pomagają uczniom mającym trudności w nauce usystematyzować poznane wiadomości, doskonalić umiejętności i osiągać coraz lepsze wyniki.

Prowadzone kluby zainteresowań rozwijają aspiracje edukacyjne uczniów, poszerzają wiedzę i umiejętności, doskonalą talenty, a także rozbudzają nowe zainteresowania.

Nowością są w naszej szkole warsztaty psychologiczno – pedagogiczne dla uczniów wszystkich klas, prowadzone przez doświadczonych psychologów i pedagogów z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Namysłowie. Tego typu zajęcia mają nieoceniony wpływ na uczniów, ich pozytywne zachowania i myślenie, a także uczą dzieci rozwiązywania napotkanych problemów, asertywności, tolerancji i pozytywnego działania na rzecz samego siebie i innych.

wstecz